hem > ulrikas boksida > kerstin stjärne: härlig är jorden, en örtagårdsberättelse
 
Härlig är jorden, en örtagårdsberättelse, 1994

På en gammal släktgård i norra Skåne, i den gamla Snapphanebygden, bestämmer sig Kerstin Stjärne för att anlägga en örtagård. Beslutet är inte helt lätt att genomföra då hennes kunskaper om odling är minimala, men den som verkligen har beslutat sig för något ger inte upp så lätt.

Boken är en underbar blandning av örtagårdens framväxande, författarens nyförvärvade kunskaper i ämnet och beskrivningar av olika örters kännetecken och användningsområden. Insprängt i de idylliska kåserierna står i stark kontrast rapporterna om miljöförstöringen som hotar allt liv på jorden. Som läsare blir man rasande över den profithunger och det kortsiktiga tänkande som finns hos alltför många företagsledare och makthavare världen över. Samtidigt infinner sig också den gnagande vissheten om ens egen roll i det globala tillståndet. Hur ofta tar egentligen jag bilen när jag lika gärna skulle kunna cykla, gå, åka kollektivt? Var det verkligen nödvändigt att köpa alla prylar som nu samlar damm hemma på hyllorna?

Redogörelserna över hur skogen var förstörd i Kerstin Stjärnes hembygd redan när boken skrevs ger för stunden en deprimerande lamslagenhet, men det är nu viktigare än någonsin att vi alla går ihop och jobbar för att vända den svarta utvecklingen. Var för sig är vi små men tillsammans är också vi konsumenter och världsmedborgare en maktfaktor och det är faktiskt runt oss som företagare och politiker snurrar!

Ulrika, dec 2001
 

© copyright 1998-2011 kagus.nu    kontakt: info@kagus.nu     sajten uppdaterades senast: 2011-04-28
[an error occurred while processing this directive]