[an error occurred while processing this directive]
hem > myter > Zeus
 
Zeus

Far till gudar och människor

Son till Rhea och Kronos.
Zeus blev fullvuxen på ett år. Han besegrade sin far och tvingade honom att spy upp de andra barnen. På det viset omvandlades nu den yngste brodern till att bli den äldste.
Zeus delade upp världen och gav en del till vardera av sina syskon att härska över. Geten Amalthea (se Rhea) tackade han genom att placera henne på himlen som en stjärnbild. Hennes skinn hade han dock tagit och klätt sin sköld med. Skölden kallas aegis, egiden. Det ena hornet hade han brutit av och skänkt till nymferna. Det hornet har fått namnet ymnighetshornet eftersom det fyllde sig självt med vad nymferna ville ha.

När Zeus tagit makten ifrån sin far gjorde Titanerna uppror mot honom. Det slogs ned direkt, men giganterna kom då till deras hjälp. Alla gudar, däribland Zeus, flydde till Egypten där de samlade nya krafter. De återvände till Olympen och jagade bort inkräktarna.
För Zeus återstod endast att dela ut straff till upprorsmännen.

Några av de som av en eller annan anledning ådragit sig Zeus missnöje:
Atlas
Prometheus

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]